Siirry suoraan sisältöön

GDPR

Tietosuojaseloste 15.5.2018

Munkinseudun koirakerhon henkilötietolain ja EU:n yleisen tietossuoja-asetuksen mukainen  rekisteri- ja tietosuojaseloste (523/1999) 10 §. Laatimispvm: 10.5.2018

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:
Munkinseudun koirakerho ry (MKK), puheenjohtaja , c/o Kyrklund, Töölöntullink. 7 A 20, 00250 Helsinki tai sähköposti: munkinseudunkk@gmail.com
nettiosoite: www.munkinseudunkoirakerho.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisterin tietossältö:
Yhdistyksen jäsenen etunimi sukunimi (tarv. huoltajan etu ja sukunimi ja yhteystiedot) syntymävuosi, koiralajikokemus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä koiran nimi, syntymävuosi, rotu.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen:
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta. Ne ovat vain yhdistyksen hallituksen ja rahastonhoitajan käytössä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Koulutus- ja treeniryhmien jäsenten yhteystiedot kouluttajat/lajivastaavat saavat jokaiselta osallistujalta itseltään.

Rekisteri suojauksen periaatteet:
Jäsenrekisteriä ylläpitää puheenjohtaja ja rahastonhoitaja salasanalla suojatussa pilvipalvelussa.

Oikeus tarkastaa ja korjata tietoja:
Tiedot korjataan jäsenen pyynnöstä/ilmoituksella.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot lähettämällä pyynnön kerhon rekisetrinpitäjän yhteyshenkilölle. Jäsenellä on myös oikeus vaatia virheellisten rekisteritietojen korjaamista. Jäsentä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun jäsen eroaa tai erotetaan.